ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Η εταιρεία MPN Ι.Κ.Ε. προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών τόσο για ιδιωτικά όσο και για δημόσια έργα.

Εκσκαφές / Επιχώσεις

Με το σύγχρονο εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε σε κάθε μας έργο και τους άρτια καταρτισμένους χειριστές μας μπορούμε να εκτελέσουμε με αμεσότητα και επαγγελματισμό εκσκαφές και επιχώσεις υψηλών απαιτήσεων. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά:

  • Εκσκαφές για τη θεμελίωση κτιρίων
  • Εκσκαφές για την κατασκευή υπογείων χώρων – εγκαταστάσεων
  • Εκσκαφές για αποχετεύσεις και drainage
  • Εκσκαφές για τη διέλευση κάθε είδους υπόγειων αγωγών
  • Ισοπεδώσεις επιφανειών για τη δημιουργία χώρων Parking

Έργα οδοποιίας

Έχοντας στο ιστορικό μας ένα ευρύ φάσμα επιτυχημένων έργων οδοποιίας μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την ικανότητά μας να προσφέρουμε τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και ποιότητα σε όλους τους πελάτες μας.

Υδραυλικά και τεχνικά έργα υποδομών

Διαθέτουμε εκτενή εμπειρία σε έργα, όπως αυτά της αποκατάστασης και διευθέτησης ρεμάτων καθώς και της δημιουργίας δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, δεσμευόμαστε και παρέχουμε στους πελάτες μας ποιοτική εργασία, με έμφαση τόσο στην ταχύτητα αποπεράτωσης όσο και στην ασφάλεια.

Έργα υποδομών

Το 2011 αναλάβαμε και εκτελέσαμε με επιτυχία χωματουργικές εργασίες για στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στους Νομούς Καβάλας και Σερρών. Από το 2012 έχουμε την υπεργολαβία χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και της επέκτασής του προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, είχαμε αναλάβει μέρος των χωματουργικών εργασιών στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας, ενώ έχουμε εξ ολοκλήρου τις χωματουργικές εργασίες στους Σταθμούς Βούλγαρη, Ανάληψης «Αγίας Σοφίας»και Πατρίκιου του Βασικού άξονα του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και στους Σταθμούς Νομαρχίας, Διασταύρωση Νομαρχίας, Αρετσούς, Νέας Κρήνης και Μίκρας στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

Κτιριακά έργα

Έχουμε αναλάβει τις χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή της επέκτασης του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Εκσκαφές σε μεγάλα βάθη και περιορισμένους χώρους

Έχουμε στον εξοπλισμό μας τρείς τηλεσκοπικές τσάπες, μια Liebherr R954 με μέγιστο βάθος εκσκαφής 30,00μ., μια Hitachi ZX350 LC-3 με μέγιστο βάθος εκσκαφής 25,00μ. και μία Hitachi EX75 US-5 με μέγιστο βάθος εκσκαφής 10,00μ., με τις οποίες εκτελούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα εκσκαφές σε μεγάλα βάθη και σε ιδιαίτερα περιορισμένους χώρους.

Διαχείριση αδρανών υλικών

Προμηθεύουμε, παραδίδουμε και διαχειριζόμαστε αδρανή υλικά στα έργα που αναλαμβάνουμε, αλλά και σε κάθε πελάτη που χρειάζεται αδρανή υλικά. Από το 2003 έως το 2005, η εταιρείας μας προμήθευε ορυκτά υλικά ειδικών προδιαγραφών στα έργα κατασκευής της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, καθώς και στα έργα ανέγερσης του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης.

Κατεδαφίσεις / καθαιρέσεις

Χάρη στο σύγχρονο εξοπλισμό μας είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε κάθε είδους κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις. Το 2002, η εταιρεία μας είχε αναλάβει τις ειδικών προδιαγραφών καθαιρέσεις και εκσκαφές εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, για την κατασκευή την νέας πτέρυγας. Από το 2016 ασχολούμαστε με τις καθαιρέσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων που βρίσκονται εντός της ζώνης εργασιών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, επέκταση προς Καλαμαριά.

Μονάδα παραγωγής compost

Διαθέτουμε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού τύπου compost..

Επικοινωνήστε με την εταιρεία MPN Ι.Κ.Ε. και μάθετε περισσότερα για τις χωματουργικές εργασίες που εκτελεί.