ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Η εταιρεία MPN Ι.Κ.Ε. είναι εξειδικευμένη σε κάθε είδους χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές και επιχώσεις, έχοντας ισχυρή παρουσία τόσο σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες όσο και σε ιδιώτες. Έχουμε μια αυξανόμενη λίστα από πελάτες, ωστόσο συνεχώς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε νέες σχέσεις και συνεργασίες.

Εκσκαφές / Επιχώσεις

Από την ίδρυσή μας, το 1997, μέχρι σήμερα έχουμε εκτελέσει πλήθος χωματουργικών εργασιών, όπως εκσκαφές θεμελίων και υπογείων, επιχώσεις, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου κ.α., σε μεγάλα και μικρά ιδιωτικά έργα. Ενδεικτικά μερικοί από τους πελάτες μας είναι οι: EXTRACO Α.Ε., ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., BEDA PLUS Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.α.

Κατεδαφίσεις / Καθαιρέσεις / Αποξηλώσεις / Εκβραχισμοί

Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας κάθε είδους εκβραχισμούς, κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις παλαιών ή ετοιμόρροπων κτισμάτων, αποθηκών, όπως επίσης και αποξηλώσεις φυτικής γης από αγροτεμάχια και οικόπεδα ή καθαρισμούς αυτών.

Προμήθεια αδρανών υλικών

Είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε άμεσα, να προμηθεύσουμε και να παραδώσουμε αδρανή υλικά σε κάθε πελάτη, για κάθε πιθανή εργασία όπως τη διαμόρφωση οικοπέδων και αγροτεμαχίων, την εξυγιάνση θεμελίων, την κατασκευή αποστραγγιστικών καναλιών, τη δημιουργία κήπων κ.α. εξυπηρετώντας κάθε ανάγκη του.

Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Στην έδρα της εταιρείας μας είναι εγκατεστημένη και η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, στη οποία μπορούμε προσωρινά να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε κάθε είδους απόβλητα, όπως απόβλητα από Γεωργία και κηπευτική, από ανόργανες χημικές διεργασίες, από κατασκευές και κατεδαφίσεις καθώς και απόβλητα από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία MPN Ι.Κ.Ε. και μάθετε περισσότερα για τις χωματουργικές εργασίες που εκτελεί.