ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η εταιρεία MPN Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 από τον Τσομπανίδη Χρήστο και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.


ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η εταιρεία Τσομπανίδης χωματουργικά Ι.Κ.Ε., πλέον με τη νεότερη ονομασία της MPN Ι.Κ.Ε., ιδρύθηκε το 1997 από τον Τσομπανίδη Χρήστο και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.


Εκεί στεγάζονται τα γραφεία της, καθώς και η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, από μη επικίνδυνα απόβλητα. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα επίζηλο ιστορικό εμπειρίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας έργα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, ακεραιότητας, ειλικρίνειας και δικαιοσύνης στις επαγγελματικές σχέσεις της με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές της, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τη MPN Ι.Κ.Ε..

Με το σύγχρονο εξοπλισμό και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών σε βάθη έως 30,00μ. και σε ιδιαίτερα περιορισμένους χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνει καθαιρέσεις ειδικών απαιτήσεων, διευθετήσεις ρεμάτων, αποκαταστάσεις χωματερών, κτιριακά έργα, έργα υποδομής καθώς και έργα παραγωγής ενέργειας (Φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα).


ΣΤΟΛΟΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ


Η MPN Ι.Κ.Ε. έχει αφιερωθεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, προκειμένου να εξασφαλίσει τη μακροημέρευσή της και να διατηρήσει παράλληλα τη συνεχή της ανάπτυξη.


Ο τρόπος λειτουργείας της έχει οδηγήσει στην οικοδόμηση και διατήρηση επιτυχημένων συνεργασιών, που ενσταλάζουν τη σιγουριά της επίτευξης των στόχων, τόσο των δικών της όσο και των πελατών της.

Προσπαθούμε να δημιουργούμε και να διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες μας, που βασίζονται στην ασφάλεια, στην ποιότητα, στην εμπιστοσύνη, στην έγκαιρη και έγκυρη εξυπηρέτηση, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες τους.


ΣΤΟΛΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ


  • Για την ταχύτητα εκτέλεσης εργασιών.
  • Για την πολύχρονη εμπειρία μας.
  • Για το σύγχρονο εξοπλισμό μας.
  • Για τα εξειδικευμένα μηχανήματα έργου που διαθέτουμε.
  • Για το εύρος των υπηρεσιών μας.
  • Για το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας.
  • Για τις ανταγωνιστικές μας τιμές.

ΣΤΟΛΟΣ

Επικοινωνήστε με την εταιρεία MPN Ι.Κ.Ε. και μάθετε περισσότερα για τις χωματουργικές εργασίες που εκτελεί.