Ανάλυση Cookies

ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES του ιστοτόπου  www.tsompanidis-xomatourgika.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (5)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ          ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

gdpr                                      id5-sync.com              HTTP                   1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καθορίζει εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί τα cookies. Αυτό εξασφαλίζει ότι το σχετικό «πεδίο» συγκατάθεσης δεν θα ξαναεμφανιστεί στον χρήστη.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής).

rc::a                                       google.com               HTML                 Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

rc::b                               google.com                 HTML                   Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

rc::c                               google.com                  HTML                    Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

st_samesite               consensus.org               HTTP                     Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Aκατάταχτος

Πηγή: https://c.sharethis.mgr.consensu.org/portal.html

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (6)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_ga                      tsompanidis-xomatourgika.gr          HTTP                   2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.

Πηγή: https://www.googleanalytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_gat                     tsompanidis-xomatourgika.gr          HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή:  https://www.googleanalytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_gid                    tsompanidis-xomatourgika.gr          HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.googleanalytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

ab                                      agkn.com                                   HTTP                       1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από τον χειριστή του ιστοτόπου σε σχέση με δοκιμές πολλαπλών παραλλαγών. Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να τον συνδυασμό ή την αλλαγή του περιεχόμενου στον ιστότοπο. Επιτρέπει στον ιστότοπο να βρει την καλύτερη παραλλαγή/έκδοση του ιστοτόπου.

Πηγή:https://aa.agkn.com/adscores/r.pixel?sid=9212270798puid=CiAADF4rK3sAAAASWqvzAw%3D%3D

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

collect                       google-analytics.com                Pixel                  Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει  τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.

Πηγή: https://www.googleanalytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

wui                                  weborama.com                    HTTP                  3 μήνες       

Περιγραφή σκοπού του cookie: Περιέχει μία ID επισκέπτη που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τον χρήστη κατά την επανασύνδεσή του στην ιστοσελίδα.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ) (60)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

__stid                                  sharethis.com                    HTTP                 1 χρόνο       

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που αναγνωρίζει την συσκευή του χρήστη για τις επόμενες επισκέψεις.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

__stidv                            sharethis.com                    HTTP                  1 χρόνο             

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτος

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

__unam          tsompanidis-xomatourgika.gr            HTTP            9 μήνες    

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αποθηκεύει την πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένου ποιες σελίδες είδε και πόσο χρόνο χρησιμοποίησε το φυλλομετρητή του για να δει την κάθε σελίδα.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_cc_aud                         crwdcntrl.net                          HTTP                270 μέρες      

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως ο αριθμός επισκέψεων, μέσος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες φορτώθηκαν. Ο σκοπός είναι να τμηματοποιηθούν οι χρήστες της ιστοσελίδας με δημογραφικά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου τα γραφεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ να δομήσουν και να κατανοήσουν τις ομάδες-στόχους τους ώστε να προβούν σε προσαρμοσμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_cc_cc                           crwdcntrl.net                         HTTP                    Συνεδρία       

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως ο αριθμός επισκέψεων, μέσος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες φορτώθηκαν. Ο σκοπός είναι να τμηματοποιηθούν οι χρήστες της ιστοσελίδας με δημογραφικά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου τα γραφεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ να δομήσουν και να κατανοήσουν τις ομάδες-στόχους τους ώστε να προβούν σε προσαρμοσμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_cc_dc                              crwdcntrl.net                    HTTP                       269 μέρες  

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως ο αριθμός επισκέψεων, μέσος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες φορτώθηκαν. Ο σκοπός είναι να τμηματοποιηθούν οι χρήστες της ιστοσελίδας με δημογραφικά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου τα γραφεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ να δομήσουν και να κατανοήσουν τις ομάδες-στόχους τους ώστε να προβούν σε προσαρμοσμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_cc_id                                crwdcntrl.net                     HTTP                     269 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως ο αριθμός επισκέψεων, μέσος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες φορτώθηκαν. Ο σκοπός είναι να τμηματοποιηθούν οι χρήστες της ιστοσελίδας με δημογραφικά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου τα γραφεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ να δομήσουν και να κατανοήσουν τις ομάδες-στόχους τους ώστε να προβούν σε προσαρμοσμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

3pi                                      id5-sync.com                       HTTP                         3 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό ID για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε διαφημιστές τρίτου μέρους να στοχεύουν τον επισκέπτη με σχετικές διαφημίσεις. Αυτή η υπηρεσία αντιστοίχισης παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή:  Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

adnxs                                    sharethis.com                       Pixel                       Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον χρήστη σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή:  https://sync.sharethis.com/adnxs?uid=5067977820281020303

Τα δεδομένα αποστέλλονται:  Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης:  Όχι

adscores/r.pixel                          agkn.com                      Pixel                     Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον χρήστη σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή:https://aa.agkn.com/adscores/r.pixel?sid=9212270798puid=CiAADF4rK3sAAAASWqvzAw%3D%3D

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

AFFICHE_W                              weborama.fr                        HTTP                     3 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από τη διαφημιστική πλατφόρμα Weborama για να καθορίσει τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη βάσει των σελίδων που επισκέπτεται, το περιεχόμενο με το οποίο αλληλεπιδρά και άλλων ενεργειών του στον ιστότοπο.

Πηγή: https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

bkdc                                           bluekai.com                     HTTP                       180 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει δεδομένα του χρήστη όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, ιστότοπους που έχει επισκεφθεί και με ποιες διαφημίσεις έχει αλληλεπιδράσει ο χρήστης με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προβολής διαφημίσεων με βάση τις κινήσεις του χρήστη σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων.

Πηγή: https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

bkpa                                          bluekai.com                       HTTP                         180 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον χρήστη σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή: https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

bku                                            bluekai.com                        HTTP                          180 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει ανώνυμα δεδομένα του χρήστη όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, ιστότοπους που έχει επισκεφθεί και με ποιες διαφημίσεις έχει αλληλεπιδράσει ο χρήστης με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προβολής διαφημίσεων με βάση τις κινήσεις του χρήστη σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων.

Πηγή: https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

c/121/3/0/3.gif                        id5-sync.com                      Pixel                            Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό ID για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε διαφημιστές τρίτου μέρους να στοχεύουν τον επισκέπτη με σχετικές διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή: https://id5-sync.com/c/121/3/0/3.gif?puid=d01d5e2b-2572-4c00-8176-6eaafe9c582gdpr=1gdpr_consent=

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

callback                                  id5-sync.com                           HTTP                           1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών από πολλούς ιστότοπους, προκειμένου να παρουσιάσει πιο σχετικές διαφημίσεις. Αυτό επιτρέπει επίσης στον ιστότοπο να περιορίζει τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση στον επισκέπτη.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

car                                        id5-sync.com                              HTTP                           1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον χρήστη σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

cf                                          id5-sync.com                                HTTP                         1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie:  Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό ID για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε διαφημιστές τρίτου μέρους να στοχεύουν τον επισκέπτη με σχετικές διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

cip                                       id5-sync.com                               HTTP                            1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον χρήστη σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

ck                                             go.affec.tv                                  HTTP                          1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες έχουν επισκεφθεί. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά προφίλ του χρήστη όσον αφορά την επαναπώληση για στόχευση μάρκετινγκ.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

ck                                       map.go.affec.tv                              HTTP                      Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση των επισκεπτών. Χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου και τη βελτίωση των διαφημίσεων στον ιστότοπο.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

cnac                                        id5-sync.com                               HTTP                         1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον χρήστη σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

csync.ashx                              ml314.com                              Pixel                           Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον χρήστη σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή:https://ml314.com/csync.ashx?fp=3ea7ab19e0430f712342319568ed410a1fbaf9359f9f1da97461cee60818e288f4cb09cee1a4f8ebperson_id=3607697657446793278eid=50082

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

fd                                          fiftyt.com                                 HTTP                                 7 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτος

Πηγή: https://ws.sharethis.cοm/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

fifid                                  fiftyt.com                                   HTTP                                    1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί τις προτιμήσεις του επισκέπτη και την πλοήγησή του σε πολλαπλές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει στον επισκέπτη σχετικές διαφημίσεις.

Πηγή: https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

fifty                                sharethis.com                        Pixel                                Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί τις προτιμήσεις του επισκέπτη και την πλοήγησή του σε πολλαπλές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει στον επισκέπτη σχετικές διαφημίσεις.

Πηγή: https://sync.sharethis.com/fifty?uid=5c3e0f23-44b2-4dad-71e9-fb27db7e3cb9

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

GPS                               youtube.com                       HTTP                                  1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID στις κινητές συσκευές για να ενεργοποιήσει την εντόπιση βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας GPS.

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

id5                                 id5-sync.com                       HTTP                                1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό ID για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε διαφημιστές τρίτου μέρους να στοχεύουν τον επισκέπτη με σχετικές διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

IDE                             doubleclick.net                     HTTP                                 1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του χρήστη του ιστότοπου μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

idsync/ex/receive/check                    tapad.com                  Pixel                      Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie έχει οριστεί από τον διαχειριστή του κοινού του ιστοτόπου για να καθορίσει το χρόνο και τις συχνότητες του συγχρονισμού των δεδομένων του επισκέπτη. Ο συγχρονισμός δεδομένων cookie χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό και τη συγκέντρωση δεδομένων επισκεπτών από διάφορους ιστότοπους.

Πηγή: https://pixel.tapad.com/idsync/ex/receive/check?partner_id=2326gdpr=1gdpr_consent=partner_device_id=CiAADF4rK3sAAAASWqvzAw%3D%3D

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

int/lotame                           sharethis.com                Pixel                      Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Διευκολύνει τη λειτουργία κοινής χρήσης στον ιστότοπο. Το cookie επιτρέπει επίσης στους ιστότοπους να εντοπίζουν και να στοχεύουν τον χρήστη με διαφημίσεις με βάση τις προτιμήσεις και τις κοινοποιήσεις του χρήστη.

Πηγή: https://sync.sharethis.com/int/lotame?uid=b541708b8491eee7e8f6242082cdc505

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

mediamath                       sharethis.com                  Pixel                       Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον χρήστη σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

Πηγή: https://sync.sharethis.com/mediamath?uid=d01d5e2b-2572-4c00-8176-26eaafe9c582

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

NID                                       google.com                        HTTP                     6 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που προσδιορίζει την επιστροφή μίας συσκευής του χρήστη. Η ΙD χρησιμεύει για στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

oo                                      go.affec.tv                        HTTP                       1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες έχουν επισκεφθεί. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά προφίλ του χρήστη όσον αφορά την επαναπώληση για στόχευση μάρκετινγκ.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

pi                                 ml314.com                          HTTP                           1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό ID που αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη κατά τις επισκέψεις επιστροφής σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων. Το αναγνωριστικό ID χρησιμοποιείται για να επιτρέπονται στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

pt                                    go.affec.tv                      HTTP                              1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες έχουν επισκεφθεί. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά προφίλ του χρήστη όσον αφορά την επαναπώληση για στόχευση μάρκετινγκ.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

pxcelBcnLcy                   sharethis.com                 HTTP                             Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie:  Διευκολύνει τη λειτουργία κοινής χρήσης στον ιστότοπο. Το cookie επιτρέπει επίσης στους ιστότοπους να εντοπίζουν και να στοχεύουν τον χρήστη με διαφημίσεις βασισμένες στις προτιμήσεις και τις κοινοποιήσεις του χρήστη.

Πηγή:  Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

pxcelPage_c010               sharethis.com               HTTP                             7 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie:  Διευκολύνει τη λειτουργία κοινής χρήσης στον ιστότοπο. Το cookie επιτρέπει επίσης στους ιστότοπους να εντοπίζουν και να στοχεύουν τον χρήστη με διαφημίσεις βασισμένες στις προτιμήσεις και τις κοινοποιήσεις του χρήστη.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

pxrc                                           rlcdn.com                    HTTP                       2 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί δεδομένα του επισκέπτη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της σχετικότητας των διαφημίσεων.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

rlas3                                          rlcdn.com                        HTTP                      1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα του επισκέπτη σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπο, όπως ο αριθμός των επισκέψεων, ο μέσος χρόνος παραμονής στον ιστότοπο και ποιες σελίδες φορτώθηκαν, με σκοπό την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

sharethis/1/info2          uipglob.semasio.net              Pixel                       Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Επιτρέπει στον επισκέπτη να κοινοποιεί περιεχόμενο από τον ιστότοπο σε πλατφόρμες ή ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή:  https://uipglob.semasio.net/sharethis/1/info2?sType=syncsExtCookieId=CiAADF4rK3sAAAASWqvzAw%3D%3DsInitiator=externalgdpr=1gdpr_consent=

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Δανία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

site/#                                    bluekai.com                     Pixel                          Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτος

Πηγή:  https://stags.bluekai.com/site/59574?ret=htmlphint=id%3DCiAADF4rK3sAAAASWqvzAw%3D%3Dphint=__bk_k%3Dphint=__bk_pr%3Dhttps%3A%2F%2Ft.sharethis.com%2Fa%2Ft_.htm%3Fver%3D0.352.17676%26cid%3Dc010phint=__bk_l%3Dhttps%3A%2F%2Fpd.sharethis.com%2Fpd%2Ftest_oracle%3F_t_%3Dhtmlphint=__bk_v%3D3.1.3limit=5r=10069384

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

TapAd_3WAY_SYNCS           tapad.com                        HTTP                        2 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτος

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

TapAd_DID                             tapad.com                         HTTP                      2 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τι τύπο συσκευής (smartphones, tablets, Η/Υ, τηλεοράσεις, κλπ.) χρησιμοποιείται από τον χρήστη.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

TapAd_TS                              tapad.com                          HTTP               2 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τι τύπο συσκευής (smartphones, tablets, Η/Υ, τηλεοράσεις, κλπ.) χρησιμοποιείται από τον χρήστη.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

test_cookie                      doubleclick.net                      HTTP                  1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο φυλλομετρητής του χρήστη υποστηρίζει cookies.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

uuid                                     avocet.io                              HTTP                      1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της σχετικότητας των διαφημίσεων με τη συλλογή δεδομένων των επισκεπτών από πολλούς ιστότοπους. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων των επισκεπτών παρέχεται συνήθως από κέντρο δεδομένων ή ανταλλαγή διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

uuid                                mathtag.com                           HTTP                          1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες φορτώθηκαν. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή:  Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

uuid2                               adnxs.com                             HTTP                         3 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που προσδιορίζει την επιστροφή μίας συσκευής του χρήστη. Η ΙD χρησιμεύει για στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Δανία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

uuidc                                mathtag.com                       HTTP                      1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες φορτώθηκαν. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή:  Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

VISITOR_INFO1_LIVE             youtube.com              HTTP                  180 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

wam-sync                        weborama.com                    HTTP                     7 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τους επισκέπτες σε πολλαπλούς ιστότοπους με σκοπό να προβάλει σχετικές διαφημίσεις βάσει των προτιμήσεών του.

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γαλλία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

YSC                                     youtube.com                      HTTP                    Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να κρατάει στατιστικά στοιχεία με ποια βίντεο από το YouTube έχει παρακολουθήσει ο χρήστης.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/clm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-cast-installed       youtube.com                 HTML                Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-connected-devices         youtube.com        HTML             Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-device-id        youtube.com                      HTML                  Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-fast-check-period       youtube.com          HTML              Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-session-app                youtube.com            HTML              Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-session-name              youtube.com              HTML              Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/c_lm6vgjoqe?wmode=opaque

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

zc                                      zeotap.com                            HTTP                 10 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί δεδομένα για τους επισκέπτες από πολλαπλές επισκέψεις και σε πολλούς ιστότοπους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων σε ιστότοπους.

Πηγή:   https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

Κατηγορία 4: Ακατάταχτα Cookies (3)

Τα ακατάταχτα – μη ταξινομημένα – cookies είναι cookies που είμαστε στη διαδικασία ταξινόμησης, μαζί και με τους παρόχους των μεμονωμένων cookies.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

cr                                cr.frontend.weborama.fr            Pixel                   Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://cr.frontend.weborama.fr/cr?key=gglurl=https%3A%2F%2Fcm.g.doubleclick.net%2Fpixel%3Fgoogle_nid%3Dweborama_dmp%26google_cm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

mw                          mwzeom.zeotap.com                      Pixel                    Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://mwzeom.zeotap.com/mw?google_gid=CAESEPP_wwP1R5U0HkEwl-qLdBUgoogle_cver=1zpartnerid=1env=mWebzdid=738eventType=pageviewzpb=sharethisCiAADF4rK3sAAAASWqvzAw==

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

oo                                        map.go.affec.tv                   HTTP                     Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή:  https://ws.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι