ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

1997-1999: Αποκατάσταση χωματερής Νομού Θεσσαλονίκης στο Δήμο Μυγδονίας.


2000-2002: Αποκατάσταση – διευθέτηση ρέματος Δενδροποτάμου (περιοχή Δήμου Πολίχνης).


2002-2003: Καθαιρέσεις με ειδικές προδιαγραφές εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης – Ειδική εκσκαφή – Θεμελιώσεις νέας πτέρυγας.


2003-2005: Διάθεση ορυκτών υλικών (αμμοχάλικο εγκεκριμένων προδιαγραφών ) στα έργα κατασκευής Γ.Ν.Σ.424.


2005-2008: Εργασίας Οδοποιίας – Εκσκαφές υπογείων διαβάσεων – Καθαιρέσεις κτισμάτων του έργου Διαπλάτυνση της Οδού Λαγκαδά.


2008-2011: Συνεργασία με το Μετρό Θεσσαλονίκης.


2009-2011: Υπεργολαβία χωματουργικών εργασιών των Κεντρικών Αποθηκών του Μασούτη στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης.

 


2011-2012: Υπεργολαβία χωματουργικών εργασιών Φωτοβολταϊκών Πάρκων στους νομούς Καβάλας και Σερρών για την εταιρεία Βιοσάρ Ενεργειακή Α.Ε..

 


2012-2014:
Χωματουργικές εργασίες για το έργο: «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης».

 


2014 Έως και σήμερα: Χωματουργικές εργασίες για τα έργα:

 

α) «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά». 

β) Επέκταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

γ) «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης».

 


Όλα τα δομικά μηχανήματα και φορτηγά που διαθέτουμε είναι καινούργιας τεχνολογίας.