ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το 1997 Ιδρύθηκε η επιχείρηση μας, στη Θεσσαλονίκη, με κύριο της αντικείμενο τις χωματουργικές εργασίες παντός τύπου. Η έδρα μας βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζονται τα γραφεία μας, καθώς και η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα απόβλητα.

Στις βασικές μας δραστηριότητες συγκαταλέγονται οι καθαιρέσεις ειδικών απαιτήσεων, οι εκβραχισμοί, οι διαμορφώσεις ρεμάτων, οι παντός τύπου αποκαταστάσεις, τα έργα οδοποιίας και, τέλος, τα πάσης φύσεως ιδιωτικά και Δημόσια έργα. Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει και εκτελεί έργα κτιριακά, έργα υποδομών, έργα παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά και Αιολικά πάρκα) και διαχείρισης αδρανών υλικών. Έχουμε τη δυναμική, ώστε να φέρνουμε εις πέρας έργα υψηλών απαιτήσεων. Η εμπειρία μας σε μεγάλα έργα, ο σύγχρονος εξοπλισμός μας και οι άρτια καταρτισμένοι χειριστές μας έχουν ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική και πάντα εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών, προς όφελος των πελατών μας.

Στον στόλο της επιχείρησης μας έχει προστεθεί το εξειδικευμένο και μοναδικό στα Βαλκάνια μηχάνημα Έργου, που μπορεί να φέρει εις πέρας και με ακρίβεια εκσκαφές σε μεγάλα βάθη και περιορισμένους χώρους. Η τηλεσκοπική αυτή τσάπα, Hitachi ZX350 LC-3 TS, εξασφαλίζει εκσκαφή σε βάθος έως 25,00μ. ακόμη και σε εξαιρετικά περιορισμένους χώρους, προς όφελος πάντα του εκάστοτε έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Παράλληλα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να περιηγηθείτε στην καινούργια μας ιστοσελίδα και να ενημερωθείτε εκτενώς πάνω στις υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά και στα έργα που έχουμε φέρει εις πέρας.